„Bottlery“ paskyros ir klubo narystės taisyklės

 1. Bendrosios nuostatos
  1. Šios taisyklės ir privatumo nuostatos (toliau – Taisyklės) nustato bendrąsias narystės registracijos „Bottlery“ elektroninėje parduotuvėje, kuri kartu suteikia ir narystę „Bottlery“ klube, sąlygas ir privatumo nuostatas. Asmuo, nenorintis tapti „Bottlery“ klubo nariu turi teisę naudotis (pirkti) „Bottlery“ elektronine parduotuve, jei atitinka „Bottlery“ pirkimo taisyklėse nurodytus reikalavimus, įskaitant privalomąjį amžių. 
  2. Taisyklių nuostatos, susijusios su asmens duomenų apsauga taikomos tiek asmenims, davusiems sutikimą jų asmens duomenis tvarkyti narystės „Bottlery“ klube registracijos, administravimo ir kitais tikslais, tiek asmenims, davusiems sutikimą gauti informaciją apie nurodytus pasiūlymus ir prašymus pateikti nuomonę apie prekes, paslaugas ir aptarnavimo kokybę. Santykiai, kurių nereglamentuoja šios Taisyklės arba reglamentuoja juos tik iš dalies, reguliuojami atskirai viešais pranešimais klientams ir Lietuvos Respublikos teisės aktais.
  3. Asmuo, užpildęs ir pateikęs anketą, patvirtina esantis tinkamai susipažinęs su Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis. Uždaroji akcinė bendrovė „MV GROUP Distribution LT“ (toliau – Bendrovė) neatsako už „Bottlery“ klubo narį, jeigu jis iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
  4. Bendrovė turi teisę bet kada iš dalies arba visiškai pakeisti Taisykles ar nutraukti „Bottlery“ klubo programą apie tai iš anksto asmeniškai nepranešusi „Bottlery“ klubo nariams. Apie tokius pokyčius „Bottlery“ klubo nariai informuojami interneto svetainėse adresais www.bottlery.eu  ir/arba „Bottlery“ parduotuvėse.
  5. „Bottlery“ klubo nariui „Bottlery“ parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios naudojimosi „Bottlery“ klubo narystės naudomis metu.
 2. Narystės nauda
  1. Registracija „Bottlery“ elektroninėje parduotuvėje tampant „Bottlery“ klubo nariu naudinga, nes:
 • užsiregistravus „Bottlery“ elektroninėje parduotuvės paskyroje tapsite ir klubo nariu. Mes Jus atpažinsime tiek fizinėse parduotuvėse pateikus asmens dokumentą pagal vardą ir pavardę,  tiek elektroninėje parduotuvėje, suvedus asmens duomenis;
 • užsiregistravus Jums nereikės kiekvieno apsipirkimo metu pildyti savo duomenų, būtinų užsakymo įvykdymui;
 • identifikavę Jus galėsime pateikti informaciją apie išskirtinius ir individualius pasiūlymus apie užkandžius, nealkoholinius gėrimus bei stalo aksesuarų naujienas, vykstančius renginius, parodas;
 • yra patogi – Jums nereikės su savimi nešiotis jokios kortelės.
 1. Narystės galiojimas
  1. Bendrovė turi teisę bet kada nutraukti „Bottlery“ klubo programą apie tai iš anksto asmeniškai nepranešusi „Bottlery“ klubo nariams. Apie tokius pokyčius „Bottlery“ klubo nariai informuojami interneto svetainėse adresais www.bottlery.eu ir/arba „Bottlery“ parduotuvėse.
  2. Asmuo, nesutikęs su asmens duomenų tvarkymu paskyros registracijos ir narystės „Bottlery“ klube administravimo tikslais, negalės pasinaudoti narystės „Bottlery“ klube privalumais.
  3. Jeigu norite pasinaudoti visais „Bottlery“ klubo teikiamais privalumais, privalote pateikti visus paskyros registracijos ir narystės anketoje nurodytus asmens duomenis.