Privatumo politika

Privatumo politika galiojanti nuo 2022 09 26
Icon

Registruodamiesi arba pateikdami užsakymą be registracijos „Bottlery“ interneto parduotuvėje www.bottlery.eu arba „Bottlery“, (toliau – e. parduotuvė, svetainė), Jūs patikite  UAB „MV GROUP Distribution LT“ (toliau – Bendrovė, arba mes) savo asmens duomenis ir suteikiate mums teisę juos tvarkyti šioje Privatumo politikoje (toliau – Politika) ir Prekių pirkimo – pardavimo „Bottlery“  parduotuvėje internete taisyklėse (toliau – Taisyklės) bei fizinėse parduotuvėse numatyta apimtimi, būdais ir tikslais.

Šios  privatumo nuostatos nustato bendrąsias prekių užsakymo be registracijos, prekių užsakymo su registracija e. parduotuvėje, kuri kartu suteikia ir narystę „Bottlery“ klube, sąlygas.

Asmuo, nenorintis tapti „Bottlery“ klubo nariu, turi teisę pirkti neužsiregistravęs e. parduotuvėje, jei atitinka „Bottlery“ Taisyklėse nurodytus reikalavimus, įskaitant būtino amžiaus reikalavimą.

Pirkėjas, norintis patogiau naudotis e. parduotuve ir pirkti joje siūlomas prekes, turi teisę užsiregistruoti e. parduotuvės sistemoje, užpildydamas registracijos anketą ir susikurdamas „Bottlery“ klubo nario paskyrą. Užsiregistravęs e. parduotuvėje ir susikūręs paskyrą Pirkėjas kartu tampa „Bottlery“ klubo nariu.

Jeigu Jūs nesutinkate su Taisyklėmis, šia Politika ar atskiromis jų sąlygomis, mes, deja, negalėsime suteikti Jums galimybės naudotis visomis ar bet kuria iš Bendrovės teikiamų paslaugų, taip pat negalėsite naudotis „Bottlery“ klubo narystės teikiamais privalumais (toliau – Paslaugos).

Šioje Politikoje Jūs rasite visą informaciją apie tai, kokius Jūsų duomenis mes renkame ir tvarkome, kam juos naudojame, kiek laiko saugome ir kt.

Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, kuri gali būti naudojama identifikuoti asmenį, taip pat bet kokia informacija apie asmenį, kuris jau yra identifikuotas.

Mes gerbiame Jūsų privatumą, o Jūsų asmens duomenų saugumas yra mūsų prioritetas. Mes imamės atitinkamų organizacinių ir techninių priemonių užtikrinti, kad Jūsų asmens duomenys visada būtų saugūs, o duomenų tvarkymo veiksmai atitiktų duomenų apsaugos teisės aktų ir mūsų vidaus politikų reikalavimus.

Registruodamiesi ir sutikdami su Politika bei Taisyklėmis Jūs pateikiate mums anketoje nurodytus duomenis. Registruodamiesi Jūs patvirtinate, kad Jūsų nurodyti duomenys yra tikslūs ir teisingi, taip pat kad esate ne jaunesni nei 20 metų amžiaus. Jei pateikti asmens duomenys yra neteisingi, Jūs privalote juos nedelsdami ištaisyti. Duomenų pateikimas būtinas ir nepateikę jų negalėsite naudotis Paslaugomis. Mes neprisiimame atsakomybės už netikslius, neišsamius ar klaidingus Jūsų duomenis.

 • Registracija „Bottlery“ e. parduotuvėje ir „Bottlery“ klube, narystės „Bottlery“ klube ir paskyros administravimas, narystės „Bottlery“ klube privalumų teikimas
Asmens duomenų kategorijos Anketoje pateikti Jūsų duomenys: vardas, pavardė, gimimo data,  el. paštas, telefono numeris, adresas, miestas, pašto kodas, prisijungimo prie paskyros duomenys, veiksmai paskyroje, įskaitant techninius naršymo duomenis (vartotojo IP adresas, registracijos data ir laikas).
Teisinis pagrindas Jūsų sutikimas
Asmens duomenų saugojimo terminas Visą laikotarpį, kol Jūs esate „Bottlery“ klubo narys. Jei klientas nė karto nepirko „Bottlery“ fizinėse parduotuvėse ar elektroninėje parduotuvėje 2  metus nuo sutikimo davimo dienos, paskyra pašalinama. Jūsų suteiktą sutikimą mes saugosime 1 metus pasibaigus sutikimo galiojimo laikotarpiui.

Pagal Jūsų pateiktus duomenis registruojant narystę „Bottlery“ klube mes sukuriame unikalų profilį, pagal kurį identifikuosime Jus kaip registruotą  „Bottlery“ klubo narį tiek e. parduotuvėje, tiek Bottlery fizinėse parduotuvėse ar kai norėsite atnaujinti ar pakeisti savo duomenis, taip pat užtikrinsime „Bottlery“ klubo narystės privalumų ir informacijos Jums teikimą.

Jūsų anketoje pateiktus kontaktinius duomenis (elektroninį paštą, telefono numerį) mes taip pat naudojame bendravimo su Jumis tikslais, įskaitant ir atsakydami į Jūsų užklausas, pastabas, susisiekdami su Jumis, jei pamiršote priimti savo pirkinius arba aptikome nesklandumų, susijusių su įvykdytais sandoriais ir pan.

Labai svarbu tai, kad Jūsų pateikiami anketiniai duomenys būtų tikslūs ir teisingi. Jeigu Jūs nurodysite neteisingus (netikrus) duomenis, juos pamiršite arba neatnaujinsite pasikeitusių duomenų, mums gali būti sunku užtikrinti Paslaugų teikimą, taip pat gali kilti nesklandumų įgyvendinant Jūsų teises. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis.

Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdami pasikeisti atitinkamus duomenis, išskyrus el. paštą, savo „Bottlery“ paskyroje Nustatymai skiltyje.

Bendrovė neturės galimybės patikrinti Jūsų pateikiamų duomenų teisingumo ir atitikimo tikrovei.  Priimdami Jūsų registracijos anketą, mes laikysime, kad Jūsų duomenys yra tikslūs ir teisingi, o visi Jūsų sutikimai yra pateikti Jūsų laisva valia, išsamiai susipažinus su šia Politika ir Taisyklėmis.

 • Užsakymo pateikimas ir vykdymas perkant „Bottlery“ e. parduotuvėje be registracijos

 

Asmens duomenų kategorijos Vardas, pavardė, gimimo data, telefono nr., el. pašto adresas, adresas, miestas, pašto kodas, užsakymo apmokėjimo būdas, veiksmai paskyroje. Tais atvejais, kai užsakymo gavėjas – kitas asmuo, t.p. tvarkysime kito asmens, kuriam skirtas užsakymas, vardą, pavardę, telefono nr. ir adresą.
Teisinis pagrindas Sutarties vykdymas
Asmens duomenų saugojimo terminas 1 metai nuo paskutinio užsakymo pateikimo dienos

 

Norint pateikti užsakymą e. parduotuvėje, nėra būtina sukurti savo paskyrą, tačiau būtina pateikti tuos asmens duomenis, kurie reikalingi užsakymo įvykdymui.

Asmens duomenys, kurie pateikiami užsakant prekes be registracijos e. parduotuvėje, klientų duomenų bazėje nebus saugomi kaip kliento profilis/paskyra. Tokie duomenys bus išsaugoti ir tvarkomi tik kartu su užsakymu ir su tuo užsakymu susijusiais dokumentais. Jūsų pateiktus kontaktinius duomenis (elektroninį paštą, telefono numerį) mes taip pat naudojame bendravimo su Jumis tikslais, įskaitant atsakyti į Jūsų užklausas, pastabas, susisiekti su Jumis, jei pamiršote priimti savo pirkinius arba aptikome nesklandumų, susijusių su įvykdytais sandoriais ir pan.

 

Tais atvejais, kai užsakymo gavėju nurodysite ne save, o kitą asmenį, papildomai tvarkysime kito asmens, kuriam skirtas užsakymas, asmens duomenis –  vardą, pavardę, telefono nr. ir adresą. Pateikdamas kito asmens duomenis Jūs įsipareigojate įsitikinti, kad kitas asmuo neprieštarauja tokiam asmens duomenų tvarkymui.

 

Pateikdami užsakymą e. parduotuvėje be registracijos, Jūs sutinkate su Politika ir Taisyklėmis bei patvirtinate, kad duomenys tikslūs ir teisingi, o Jūs esate ne jaunesni nei 20 metų amžiaus. Jei pateikti asmens duomenys yra neteisingi, Jūs privalote juos nedelsdami ištaisyti. Duomenų pateikimas būtinas ir nepateikę jų negalėsite naudotis Paslaugomis. Mes neprisiimame atsakomybės už netikslius, neišsamius ar klaidingus Jūsų duomenis.

 

 • Pirkimo duomenų tvarkymas siekiant tinkamai suteikti Paslaugas

 

Asmens duomenų kategorijos Vardas, pavardė, gimimo metai, el. pašto adresas, telefono nr., pristatymo ir gyvenamosios vietos adresai, pirkimo ir pristatymo data, laikas, prekybos vieta, prekių pavadinimai, kiekiai, kainos, suteiktos nuolaidos (tik prekėms, neįeinančioms į alkoholinių gėrimų kategoriją), IP adresas, mokėjimo už pirkinius metodas ir mokėjimo būsena. Tais atvejais, kai užsakymo gavėjas – kitas asmuo, t.p. tvarkysime kito asmens, kuriam skirtas užsakymas, vardą, pavardę, telefono nr. ir adresą.
Teisinis pagrindas Sutarties vykdymas
Asmens duomenų saugojimo terminas Apskaitos ir mokesčių dokumentai teisės aktų reikalavimų vykdymo pagrindu saugomi laikantis teisės aktuose numatytų terminų. Kiti pirkimo duomenys saugomi 2 metus  nuo paskutinės pirkimo operacijos atlikimo dienos. Prekių priėmimo dokumentas, kuriame nurodomas prekes priimančio asmens amžius, saugomas 1 metus nuo prekės priėmimo dienos.

 

Tais atvejais, kai užsakymo gavėju nurodysite ne save, o kitą asmenį, papildomai tvarkysime kito asmens, kuriam skirtas užsakymas, asmens duomenis –  vardą, pavardę, telefono nr. ir adresą. Pateikdamas kito asmens duomenis Jūs įsipareigojate įsitikinti, kad kitas asmuo neprieštarauja tokiam asmens duomenų tvarkymui.

 

 • Duomenų profiliavimas teikiant asmeninius pasiūlymus

Jeigu pildydami anketą Jūs pasirinkote gauti asmeninius pasiūlymus bei pateikėte sutikimą profiliavimui šiuo tikslu, mes, siekdami kuo geriau Jus pažinti, šiuo tikslu tvarkysime ne tik Jūsų anketinius duomenis, bet papildomai analizuosime ir naudosime Jūsų pirkimo duomenų istoriją.

Asmeninių pasiūlymų teikimo tikslu tvarkomi asmens duomenys:

Asmens duomenų kategorijos Jūsų vardas, miestas, el. pašto adresas ir telefono numeris, pirkimų duomenys (įskaitant pirkimo datą ir laiką, prekių pavadinimus, kiekius, bendrą pirkinių kainą, pirkinių dažnumą). Jums pateiktų asmeninių pasiūlymų istorija ir informacija apie pasinaudojimą jais.
Teisinis pagrindas Jūsų sutikimas
Asmens duomenų saugojimo terminas Kol galioja Jūsų sutikimas, bet ne ilgiau nei 2 metai nuo sutikimo davimo dienos.  Jūsų suteiktą sutikimą mes saugosime 1 metus. pasibaigus sutikimo galiojimo laikotarpiui.

 

Jums sutikus, kad Jūsų duomenys gali būti profiliuojami teikiant Jums asmeninius pasiūlymus, mes įgyjame galimybę Jus pažinti, pritaikyti pasiūlymus pagal Jūsų poreikius ir teikti kitus specialiai Jums skirtus privalumus. Šiems tikslams mes galime naudoti automatizuotą duomenų analizę ir sprendimų priėmimą, įskaitant profiliavimą. Mes galime grupuoti ir analizuoti Jūsų anketinius ir (arba) pirkimo duomenis bei, atsižvelgdami į Jūsų apsipirkimo įpročius ir (arba) kitus požymius (pvz.: gyvenamąją vietovę, konkrečias pirkimo operacijas ar kt.), teikiame Jums aktualius, įdomius ir naudingus pasiūlymus bei kitą informaciją.

Pavyzdžiui, atsižvelgę į Jūsų pirkimo istoriją ir pirkimo įpročius, mes galime suteikti Jūsų mėgstamoms ne alkoholinėms prekėms nuolaidų, informuoti Jus apie asortimento naujienas ir kt.

Jei nenorite, kad Jūsų duomenys būtų profiliuojami Jums teikiant asmeninius pasiūlymus, Jūs galite nesuteikti mums tokio sutikimo arba bet kada jį atšaukti. Tokiu atveju Jūs toliau galėsite naudotis Paslaugomis, tačiau mes nebegalėsime teikti Jums naudingų asmeninių pasiūlymų ir informacijos.

Mūsų atliekami duomenų analizės ir profiliavimo veiksmai neturi Jums jokio teisinio ar panašaus reikšmingo poveikio.

 • Apklausų dėl nuomonės apie paslaugų ir aptarnavimo kokybę vykdymas

Tais atvejais, kai sutinkate, kad susisiektume ir pasiteirautume Jūsų nuomonės apie paslaugų ir aptarnavimo kokybę, tvarkome Jūsų asmens duomenis siekdami, kad mūsų paslaugų ir aptarnavimo kokybė kuo labiau atitiktų mūsų pirkėjų poreikius.

Asmens duomenų kategorijos Jūsų el. paštas, gyvenamoji vietovė, pirkimo duomenys (įskaitant pirkimo vietą, datą ir laiką, prekių pavadinimus, kiekius, kainą ir bendrą pirkinių kainą.
Teisinis pagrindas Sutikimas
Asmens duomenų saugojimo terminas Kol galioja Jūsų sutikimas, bet ne ilgiau nei 2 metai nuo sutikimo davimo dienos. Jūsų suteiktą sutikimą mes saugosime 1 metus pasibaigus sutikimo galiojimo laikotarpiui.

 

 • Klientų užklausų, skundų, prašymų ir atsiliepimų aptarnavimas

Mes naudosime Jūsų asmens duomenis atsakydami į Jūsų užklausas, skundus, prašymus įskaitant užklausas, skundus, prašymus ir administruodami Jūsų atsiliepimus (toliau – Užklausa).

Asmens duomenų kategorijos Jūsų įvardinta identifikavimo ir kontaktinė informacija: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas, gimimo data. Jūsų Užklausos turinys: įvykis, dėl kurio kreipiatės, jo aplinkybės, data, vieta, pirkimo dokumentas, Jūsų prašymas, reikalavimas ar atsiliepimas, prekė, kita Užklausoje pateikiama informacija. Kiti su Užklausa pateikiami dokumentai ir (ar) duomenys: pvz., pirkimo kvito ar e. parduotuvės sąskaitos duomenys, nuotraukos. Telefoninio pokalbio įrašas, jeigu kreipiatės telefonu).
Teisinis pagrindas Mūsų teisinės pareigos nagrinėti ir atsakyti į vartotojų Užklausas vykdymas, taip pat mūsų teisėtas interesas vertinti savo klientų atsiliepimus, tikslu gerinti mūsų veiklos ir teikiamų paslaugų kokybę.
Asmens duomenų saugojimo terminas 12 mėnesių nuo užklausos išsprendimo dienos. Pokalbių telefonu įrašai saugomi 12 mėnesių nuo jų įrašymo dienos.

Jūsų duomenis mes naudojame tik tam, kad galėtume tinkamai ir objektyviai išnagrinėti Jūsų Užklausą, suteikti Jums reikiamą informaciją, atsakyti į Jūsų klausimus, išspręsti Jūsų prašymus ar reikalavimus. Užklausos duomenis mes taip pat galime analizuoti siekdami gerinti mūsų veiklos ir Jums teikiamų paslaugų kokybę, atsižvelgus į Jūsų nuomonę bei pasiūlymus.

Pasibaigus šioje Politikoje nustatytam Jūsų duomenų tvarkymo ir saugojimo terminui, mes Jūsų duomenis sunaikinsime arba patikimai ir neatstatomai nuasmeninsime, kaip įmanoma greičiau, per protingai ir pagrįstai tokiam veiksmui atlikti reikalingą laikotarpį.

 • Jūsų asmens duomenis tvarkome taip pat ir šiais tikslais:
Asmens duomenų tvarkymo tikslas Asmens duomenų kategorijos Teisinis pagrindas Saugojimo terminas
Galimybė susisiekti el. paštu prašant pateikti nuomonę apie mūsų prekes, paslaugas ir aptarnavimo kokybę tikslas Vardas, miestas, elektroninio pašto adresas, informacija apie įsigytas prekes „Bottlery“, informacija apie pirkimo laiką ir parduotuvę (fizinę arba e. parduotuvę), kurioje įsigijote prekes naudodamasis „Bottlery“ e. parduotuvės paskyra ir klubo naryste. Sutikimas Kol galioja sutikimas, bet ne ilgiau nei 2 (dveji) metai nuo sutikimo davimo.
Vaizdo stebėjimas, siekiant apsaugoti turtą Vaizdo įrašai, kai į vaizdo kamerų lauką patenka klientai. Teisėti interesai 14 kalendorinių dienų
Žaidimų organizavimas Vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys. Sutikimas ir teisinė prievolė įteikti prizą Tol, kol bus paskelbtas laimėtojas ir įteiktas prizas. Apskaitos ir mokesčių dokumentai teisės aktų reikalavimų vykdymo pagrindu saugomi laikantis teisės aktuose numatytų terminų.

 

Sutikimo terminui artėjant prie pabaigos pasiliekame teisę išsiųsti Jums priminimą apie sutikimo termino pabaigą ir galimybę jį pratęsti.

 1. Kaip ilgai saugome Jūsų duomenis?

Mes saugome asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose numatytas ilgesnis saugojimo terminas. Asmens duomenys gali būti gali saugomi ilgiau nei nurodyta, jeigu tai numatyta teisės aktuose arba kai to reikia tam, kad apsigintume nuo pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių, taip pat kai asmens duomenys reikalingi tyrimui ar kaip įrodymas civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje.

 1. Iš kokių šaltinių mes renkame Jūsų asmens duomenis?

Beveik visus Jūsų asmens duomenis mes gauname tik iš Jūsų. Anketinius duomenis Jūs mums pateikiate tiesiogiai, pvz., pildydamas e. parduotuvės paskyros registracijos ir klubo nario anketą, o pirkimo duomenis – pildydamas pirkimo užsakymo anketą bei naudodamasis Paslaugomis.

Jūsų duomenis mes taip pat gauname tiesiogiai iš Jūsų, kai Jūs pateikiate Užklausą bet kuriuo iš Jūsų pasirinktų būdų: parašydami mums elektroninį laišką, pateikdami mums rašytinę užklausą, skambindami.

Tais atvejais, kai užsakymą pateikęs asmuo užsakymo gavėju nurodys kitą asmenį, tvarkysime kito asmens duomenis, būtinus tam, kad tinkamai pristatytume užsakymą. Užsakymą pateikęs asmuo tokiu atveju įsipareigoja įsitikinti, kad kitas asmuo neprieštarauja tokiam asmens duomenų tvarkymui.

 1. Kokiais atvejais ir kokiems tretiesiems asmenims mes atskleidžiame Jūsų duomenis?

Jūsų duomenis mes galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums vykdyti ir administruoti Paslaugų teikimą, teikia mums su klientų Užklausų administravimu susijusias paslaugas. Tokiais asmenimis gali būti duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, prieglobos ir debesijos paslaugų teikėjai, tiesioginės rinkodaros paslaugų teikėjai, rinkos tyrimų ar verslo analitikos paslaugų teikėjai, pavyzdžiui, reklamos ir renginių paslaugas teikiančioms įmonėms, naujienlaiškių siuntimo paslaugas teikiančioms įmonėms, IT ir kitus įrengimus administruojančioms įmonėms ir pan. Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui mes pateikiame tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti. Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir negali jų naudoti kitiems tikslams ar perduoti kitiems asmenims be mūsų sutikimo. Be to, jie privalo užtikrinti Jūsų duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus ir su mumis sudarytus rašytinius susitarimus.

Jeigu Užklausoje aprašomas įvykis gali būti pripažintas draudiminiu, mes perduosime Jūsų Užklausą ir duomenis draudimo bendrovei (-ėms), kurioje (-iose) esame apdraudę savo civilinę atsakomybę, turtą ar kuri (-ios) teikia mums kitokią su Jūsų Užklausoje įvardintu įvykiu susijusią draudimo apsaugą. Draudimo bendrovės veikia kaip savarankiški duomenų valdytojai ir Jūsų duomenis tvarko pagal draudimo bendrovės nustatytas sąlygas bei taisykles.

Duomenys taip pat gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka, siekiant užtikrinti mūsų teises, mūsų pirkėjų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.

Jeigu mes naudojame svetainės analizės paslaugą (pvz., Google Analytics), kuri taikoma nustatant, kaip Jūs naudojatės e. parduotuvėje pateikta informacija, Jūsų nuasmenintais duomenimis galime keistis su trečiaisiais asmenimis, kurie šia informacija remiasi vertindami, kaip yra naudojamasi interneto svetaine arba mobiliąja aplikacija, rengdami svetainės operatoriams skirtas ataskaitas apie interneto svetainės ar mobiliosios aplikacijos veiklą ir teikdami kitas su interneto svetainės, interneto ir mobiliosios aplikacijos naudojimu susijusias paslaugas. Plačiau apie tai žiūrėkite Slapukų politikoje.

Jūsų asmens duomenys taip pat perduodami šiems tretiesiems asmenims:

 • kitoms UAB „MV GROUP“ dukterinėms bendrovėms, kai jos vykdo funkcijas, būtinas atitinkamo tikslo įvykdymui.

Visą informaciją, kurią mums pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas. Interneto svetainėje pateikiamos nuorodos į mūsų paskyras socialiniuose tinkluose. Šiuo metu turime šias paskyras: (a) tinkle „Facebook“, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://www.facebook.com/privacy/explanation; (b) tinkle „LinkedIn“, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

 1. Kokiose teritorijose ir jurisdikcijose mes tvarkome Jūsų asmens duomenis?

Mes Jūsų asmens duomenis tvarkome tik Europos Sąjungos teritorijoje. Mes neturime ketinimo perduoti ir neperduodame Jūsų asmens duomenų į trečiąsias valstybes.

 1. Kokias teises Jums suteikia duomenų apsaugos teisės aktai ir kaip galite jomis pasinaudoti?
  • Teisė susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis.

Jūs turite teisę gauti mūsų patvirtinimą, ar mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, taip pat teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir informacija apie duomenų tvarkymo tikslus, tvarkomų duomenų kategorijas, duomenų gavėjų kategorijas, duomenų tvarkymo laikotarpį, duomenų gavimo šaltinius, automatizuotą sprendimų priėmimą, įskaitant profiliavimą, bei jo reikšmę ir pasekmes Jums.

 • Teisė ištaisyti asmens duomenis.

Jeigu pasikeitė Jūsų registracijos anketoje mums pateikti duomenys arba Jūs manote, kad mūsų tvarkoma informacija apie Jus yra netiksli ar neteisinga, Jūs turite teisę reikalauti šią informaciją pakeisti prisijungę prie savo paskyros Nustatymai skiltyje ir, jeigu to nepavyksta padaryti, turite teisę ištaisyti duomenis pranešę mums el. paštu: ebottlery@mvgroup.eu

 • Teisė atšaukti sutikimą.

Tais atvejais, kai Jūsų duomenis mes tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu, Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą ir Jūsų sutikimu grindžiamas duomenų tvarkymas bus nutrauktas. Tam tikrais atvejais tai gali reikšti, kad nebegalėsime suteikti galimybės toliau naudotis mūsų Paslaugomis. Savo sutikimus Jūs galite koreguoti (juos atšaukti ar iš naujo suteikti) savo paskyroje Nustatymai skiltyje keisdami sutikimų nustatymus. Pavyzdžiui, Jūs galite bet kada atšaukti savo sutikimą gauti pasiūlymus ir naujienas, šių sutikimų atšaukimas neužkirs kelio Jums toliau naudotis Paslaugomis, tačiau tai reikš, kad mes negalėsime teikti tik Jums naudingos informacijos.

Siųsdami duomenų subjektui tiesioginės rinkodaros turinio informaciją el. laišku ar kita forma, suteikiame klientui patogią, nemokamą ir paprastą (lengvą) galimybę atsisakyti tolesnio tokių el. laiškų gavimo. Duomenų subjektui suteikiama teisė bet kada atšaukti savo duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu: informaciniame pranešime ar naujienlaiškyje tereikia paspausti informacinių pranešimų ir naujienlaiškių siuntimo paslaugos prenumeratos atšaukimo nuorodą, t. y., paspausti mygtuką „Unsubscribe“. Atšaukus informacinių pranešimų ir naujienlaiškių siuntimo paslaugą, atšaukiamas ir duomenų subjekto sutikimas (ateityje gauti naujienlaiškius) dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu.

 • Teisė pateikti skundą.

Jeigu Jūs manote, kad Jūsų duomenis mes tvarkome pažeisdami duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus, mes visuomet pirmiausia prašome kreiptis tiesiogiai į mus. Mes tikime, kad geranoriškomis pastangomis mums pavyks išsklaidyti visas Jūsų abejones, patenkinti prašymus ir ištaisyti mūsų padarytas klaidas, jeigu tokių bus.

Jeigu Jūsų netenkins mūsų siūlomas problemos išsprendimo būdas arba, Jūsų nuomone, mes nesiimsime pagal Jūsų prašymą būtinų veiksmų, Jūs turėsite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, kuria Lietuvos Respublikoje yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija.

 • Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu, kai tvarkymas pagrįstas teisėtais interesais.

Jūs turite teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, kai asmens duomenys yra tvarkomi remiantis mūsų teisėtais interesais. Vis dėlto, atsižvelgiant į Paslaugų teikimo tikslus ir abiejų šalių (tiek Jūsų, kaip duomenų subjekto, tiek mūsų, kaip duomenų valdytojo) teisėtų interesų pusiausvyrą, Jūsų prieštaravimas gali reikšti, kad, nutraukus mūsų teisėtu interesu grindžiamą Jūsų duomenų tvarkymą, mes negalėsime suteikti galimybės Jums toliau naudotis Paslaugomis.

Norėdami pasinaudoti šiame skirsnyje nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mūsų duomenų apsaugos pareigūnui.

 • Teisė ištrinti duomenis (teisė būti pamirštam).

Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir kt.), Jūs turite teisę prašyti, kad mes ištrintume Jūsų asmens duomenis. Norėdami pasinaudoti šia teise, prašome pateikti raštišką prašymą mūsų duomenų apsaugos pareigūnui.

Svarbu pažymėti, kad Jūsų anketiniai duomenys be Jūsų atskiro prašymo bus ištrinti, o kiti duomenys – ištrinti arba patikimai nuasmeninti.

 • Teisė apriboti duomenų tvarkymą.

Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, Jūs užginčijate duomenų tikslumą, Jūs pateikėte prieštaravimą dėl duomenų tvarkymo mūsų teisėto intereso pagrindu ir kt.), Jūs taip pat turite teisę apriboti Jūsų duomenų tvarkymą. Vis dėlto, turime pažymėti, kad dėl duomenų tvarkymo apribojimo ir tokio apribojimo laikotarpiu mes galime neturėti galimybės užtikrinti Jums Paslaugų teikimo.

Norėdami pasinaudoti šiame skirsnyje nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mūsų duomenų apsaugos pareigūnui.

6.8. Teisė į duomenų perkeliamumą.

Jūs turite teisę gauti arba perduoti savo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui (teisė į duomenų perkeliamumą). Ši teisė apima tik tuos duomenis, kurie mums buvo pateikti remiantis Jūsų sutikimu arba pagal sutartį, ir jei duomenys yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis. Norėdami pasinaudoti šia teise, pateikite prašymą raštu mums arba mūsų duomenų apsaugos pareigūnui.

Norėdami pasinaudoti teise į duomenų perkeliamumą, prašom pateikti raštišką prašymą mūsų duomenų apsaugos pareigūnui.

 1. Prašymų nagrinėjimo tvarka

Siekdami apsaugoti visų savo mūsų pirkėjų duomenis nuo neteisėto atskleidimo, mes, gavę Jūsų prašymą pateikti duomenis ar įgyvendinti kitas Jūsų teises, privalėsime nustatyti Jūsų tapatybę. Šiuo tikslu mes galime prašyti Jus nurodyti Jūsų registracijos anketoje/pirkimo užsakymo anketoje pateiktus aktualius anketinius duomenis (pvz.: vardą, pavardę, el. pašto adresą ar tel. numerį) ir lyginsime, ar Jūsų nurodyti duomenys sutampa su atitinkamais anketiniais duomenimis.

Gavę Jūsų prašymą dėl bet kurios Jūsų teisės įgyvendinimo ir sėkmingai atlikę aukščiau nurodytą patikrinimo procedūrą, mes įsipareigojame nepagrįstai nedelsdami, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo ir patikrinimo procedūros užbaigimo, pateikti Jums informaciją apie veiksmus, kurių ėmėmės pagal Jūsų pateiktą prašymą. Atsižvelgdami į prašymų sudėtingumą ir skaičių, mes turime teisę vieno mėnesio laikotarpį pratęsti dar dviem mėnesiams, apie tai Jus informavę iki pirmo mėnesio pabaigos ir nurodę tokio pratęsimo priežastis.

Jeigu Jūsų prašymas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis, atsakymą mes Jums taip pat pateiksime elektroninėmis priemonėmis, išskyrus atvejus, kai tai bus neįmanoma (pvz.: dėl itin didelės informacijos apimties) arba tuomet, jei Jūs prašysite Jums atsakyti kitu būdu.

Mes atsisakysime tenkinti Jūsų prašymą motyvuotu atsakymu, kai bus nustatytos teisės aktuose nurodytos aplinkybės, apie tai raštu informavę Jus.

 1. Kokiais būdais ir kokiais kontaktais galite su mumis susisiekti?

Jeigu pasikeitė Jūsų registracijos anketoje mums pateikti duomenys arba Jūs manote, kad mūsų tvarkoma informacija apie Jus yra netiksli ar neteisinga, Jūs turite teisę reikalauti šią informaciją pakeisti, patikslinti ar ištaisyti elektroniniu paštu ebottlery@mvgroup.eu

Visas kitais duomenų tvarkymo klausimais, susijusiais su duomenų subjekto teisių įgyvendinimu, prašome kreiptis el. pašto adresu dataprotection.distributionLT@mvgroup.eu pateikdami tinkamai užpildytą Duomenų subjekto paklausimo formą, kurią galite pildyti šioje nuorodoje: Forma. Duomenų subjekto paklausimo formą taip pat galite atsisiųsti, užpildyti ir pristatyti atvykę į bendrovę šiuo adresu: Aukštaičių g. 7, Vilnius, nuo 8 iki 17 val. pirmadieniais–ketvirtadieniais ir nuo 8 iki 15.45 val. penktadieniais.

 1. Ilgesnis duomenų saugojimas

Pasibaigus šioje Politikoje nustatytam Jūsų duomenų tvarkymo ir saugojimo terminui, mes Jūsų duomenis sunaikiname, o Politikoje nurodytais atvejais – patikimai ir neatstatomai nuasmeniname kaip įmanoma greičiau, per protingai ir pagrįstai tokiam veiksmui atlikti reikalingą laikotarpį.

Ilgesnis, negu specialiai nurodyta šioje Politikoje, Jūsų asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas tik, kai:

– būtina, kad mes galėtume apsiginti nuo reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių ir įgyvendinti savo teises;

– esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;

– Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;

– rezervinių kopijų ir kitais panašiais tikslais;

– esant kitiems teisės aktuose numatytiems pagrindams.

 1. Slapukai

Mes naudojame slapukus (tai nedidelis informacijos failas, atsiųstas į Jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį (pavyzdžiui, mobilųjį telefoną) Jums besilankant mūsų svetainėje, ir išsaugomas Jūsų naršyklėje. Slapukas yra atsiunčiamas į Jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį tam, kad išsaugotų duomenis, o mes galėtume Jus, kaip Paslaugų naudotoją, atpažinti apsilankius mūsų svetainėje. Slapukų pagalba mes taip pat galime susieti Jūsų pirkimo istoriją, kitus duomenis, surinktus Jums naudojantis Paslaugomis, su Jūsų naršymu internete. Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau, teikti Jums patrauklius pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie mūsų svetainės naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek Jūsų aptarnavimą.

Mūsų svetainėje taip pat naudojami trečiosios šalies slapukai. Šie slapukai naudojami kurti kiekvieno lankytojo naršymo istoriją tam, kad galėtume parodyti būtent Jums skirtą reklamą ir užtikrinti geriausią patirtį naršant mūsų interneto svetainėje. Jei Jūsų naršyklė leidžia įrašyti trečiųjų šalių slapukus, mūsų pasirinktas partneris turi galimybę įrašyti savo slapukus į Jūsų naršyklę.

Plačiau apie slapukus, jų naudojimą ir atsisakymą – žr. Slapukų politikoje.

Mes taip pat naudojamės „Facebook“, „Google“, kitų internetinių reklamų teikėjų paslaugomis. Apie šių paslaugų teikėjų privatumo politiką, renkamus duomenis ir taikomas asmens duomenų apsaugos priemones galite perskaityti minėtų paslaugų teikėjų privatumo politikose. Daugiau informacijos apie tai, kaip veikia, taip pat informaciją apie tai, kaip galite nesutikti su tokių reklamų rodymu ar tokių duomenų naudojimu, rasite minėtų paslaugų teikėjų pateikiamoje informacijoje –

https://www.facebook.com/policies/ads#https://policies.google.com/technologies/ads

 1. Politikos galiojimas ir pakeitimai.

Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad tiek Politika gali būti keičiama, pildoma, atnaujinama. Bendrovė turi teisę bet kada iš dalies arba visiškai pakeisti Politiką. Jei pakeisime šią Politiką, paskelbsime jos atnaujintą versiją šioje svetainėje.

Privatumo politika galiojanti iki 2022 09 25
Icon

Registruodamiesi arba pateikdami užsakymą be registracijos „Bottlery“ interneto parduotuvėje www.bottlery.eu arba „Bottlery“, (toliau e. parduotuvė, svetainė), Jūs patikite  UAB „MV GROUP Distribution LT“ (toliau – Bendrovė, arba mes) savo asmens duomenis ir suteikiate mums teisę juos tvarkyti šioje Politikoje (toliau – Politika) ir Prekių pirkimo – pardavimo „Bottlery“  parduotuvėje internete taisyklėse (toliau – Taisyklės) bei fizinėse parduotuvėse numatyta apimtimi, būdais ir tikslais.

Šios  privatumo nuostatos nustato bendrąsias prekių užsakymo  be registracijos, prekių užsakymo su registracija e. parduotuvėje, kuri kartu suteikia ir narystę „Bottlery“ klube, sąlygas ir privatumo nuostatas.

Asmuo, nenorintis tapti „Bottlery“ klubo nariu, turi teisę pirkti neužsiregistravęs e. parduotuvėje, jei atitinka „Bottlery“ Taisyklėse nurodytus reikalavimus, įskaitant būtino amžiaus reikalavimą.

Pirkėjas, norintis patogiau naudotis e. parduotuve ir pirkti joje siūlomas prekes, turi teisę užsiregistruoti e. parduotuvės sistemoje, užpildydamas registracijos anketą ir susikurdamas „Bottlery“ klubo nario paskyrą. Užsiregistravęs e. parduotuvėje ir susikūręs paskyrą Pirkėjas kartu tampa „Bottlery“ klubo nariu.

Jeigu Jūs nesutinkate su Taisyklėmis, šia Politika ar atskiromis jų sąlygomis, mes, deja, negalėsime suteikti Jums galimybės naudotis visomis ar bet kuria iš Bendrovės teikiamų paslaugų, taip pat negalėsite naudotis „Bottlery“ klubo narystės teikiamais privalumais (toliau – Paslaugos).

Šioje Politikoje Jūs rasite visą informaciją, kokius Jūsų duomenis mes renkame ir tvarkome, kam juos naudojame, kiek laiko saugome ir kt.

Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, kuri gali būti naudojama identifikuoti asmenį, taip pat bet kokia informacija apie asmenį, kuris jau yra identifikuotas.

Mes gerbiame Jūsų privatumą, o Jūsų asmens duomenų saugumas yra mūsų prioritetas. Mes imamės atitinkamų organizacinių ir techninių priemonių užtikrinti, kad Jūsų asmens duomenys visada būtų saugūs, o duomenų tvarkymo veiksmai atitiktų duomenų apsaugos teisės aktų ir mūsų vidaus politikų reikalavimus.

1.1. Registracija

Registruodamiesi ir sutikdami su Politika bei Taisyklėmis, Jūs pateikiate mums anketoje nurodytus asmens duomenis. Registruodamiesi Jūs patvirtinate, kad jūsų nurodyti asmens duomenys yra tikslūs ir teisingi, taip pat kad esate ne jaunesni nei 20 metų amžiaus, asmens duomenų patekimas yra būtinas tam, kad galėtumėte naudotis Paslaugomis. Mes neprisiimame atsakomybės už netikslius, neišsamius ar klaidingai pateikus Jūsų duomenis.

Duomenų tvarkymo tikslas: registracijos e. parduotuvėje ir narystės „Bottlery“ klube priežiūros ir  administravimo tikslas.

Anketiniai duomenys:

Duomenų kategorijos Anketoje pateikti Jūsų asmens duomenys: vardas, pavardė, gimimo data,  el, paštas, telefono numeris, adresas, miestas, pašto kodas.
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas Jūsų sutikimas.
Duomenų tvarkymo terminas Visą laikotarpį, kol Jūs naudojatės Paslaugomis. Jei klientas neaktyvus (nė karto neprisijungė prie paskyros) 3  metus, paskyra pašalinama.

Pagal Jūsų pateiktus duomenis mes e. parduotuvėje  sukuriame unikalų profilį, pagal kurį identifikuosime Jus kaip registruotą e. parduotuvės, taip pat „Bottlery“ klubo narį, , kuris suteiks Jums galimybę pasinaudoti registruotiems naudotojams teikiamomis Paslaugomis Taisyklėse ir (ar) šioje Politikoje numatytomis sąlygomis.

Pagal Jūsų pateiktus anketinius duomenis registruojantis e. parduotuvės ir klubo nario paskyroje mes taip pat Jus atpažįstame ir fizinėse „Bottlery“ parduotuvėse, taip pat kai, pvz., Jūs norite atnaujinti ar pakeisti savo duomenis.

Jūsų anketoje pateiktus kontaktinius duomenis (elektroninį paštą, telefono numerį) mes taip pat naudojame bendravimo su Jumis tikslais, įskaitant ir atsakydami į Jūsų užklausas, pastabas, susisiekdami su Jumis, jei pamiršote priimti savo pirkinius arba aptikome nesklandumų, susijusių su įvykdytais sandoriais ir pan.

Labai svarbu tai, kad Jūsų pateikiami anketiniai duomenys būtų tikslūs ir teisingi. Jeigu Jūs nurodysite neteisingus (netikrus) duomenis, juos pamiršite arba neatnaujinsite pasikeitusių duomenų, mums gali būti sunku užtikrinti Paslaugų teikimą, taip pat gali kilti nesklandumų įgyvendinant Jūsų teises. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis.

Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdami pasikeisti atitinkamus duomenis, išskyrus el. paštą, savo „Bottlery“ paskyroje Nustatymai skiltyje.

Bendrovė neturės galimybės patikrinti Jūsų pateikiamų duomenų teisingumo ir atitikimo tikrovei.  Priimdami Jūsų registracijos anketą, mes laikysime, kad Jūsų duomenys yra tikslūs ir teisingi, o visi Jūsų sutikimai yra pateikti Jūsų laisva valia, išsamiai susipažinus su šia Politika ir Taisyklėmis.

1.2. Jūsų paskyros administravimas

Duomenų tvarkymo tikslas: paskyros e. parduotuvėje ir narystės „Bottlery“ klube priežiūros ir  administravimo tikslas.
Duomenų kategorijos Registravimosi e. parduotuvėje metu pateikti duomenys, prisijungimo prie paskyros duomenys, veiksmai paskyroje, įskaitant techninius naršymo duomenis (IP adresas, prisijungimo bei naršymo techninė informacija).
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas Jūsų sutikimas. Sutikimas  laikomas gautu, kai atliekami paskyrai sukurti reikalingi veiksmai ir patvirtinama registracija.
Duomenų tvarkymo terminas Visą laikotarpį, kol Jūs esate paskyros vartotoju. Jei klientas neaktyvus (nė karto neprisijungė prie paskyros) 3 metus nuo sutikimo davimo, paskyra pašalinama.

1.3. Užsakymo pateikimas ir vykdymas be registracijos interneto svetainėje

Norint pateikti užsakymą e. parduotuvėje, nėra būtina sukurti savo paskyrą, tačiau būtina pateikti tuos asmens duomenis, kurie reikalingi užsakymo įvykdymui.

Asmens duomenys, kurie pateikiami užsakant prekes be registracijos e. parduotuvėje, klientų duomenų bazėje nebus saugomi kaip kliento profilis/paskyra. Tokie duomenys bus išsaugoti ir tvarkomi tik kartu su užsakymu ir su tuo užsakymu susijusiais dokumentais. Jūsų pateiktus kontaktinius duomenis (elektroninį paštą, telefono numerį) mes taip pat naudojame bendravimo su Jumis tikslais, įskaitant atsakyti į Jūsų užklausas, pastabas, susisiekti su Jumis, jei pamiršote priimti savo pirkinius arba aptikome nesklandumų, susijusių su įvykdytais sandoriais ir pan.

Duomenų tvarkymo tikslas: užsakymo pateikimas ir vykdymas be registracijos interneto svetainėje
Duomenų kategorijos Jūsų vardas, pavardė, gimimo data, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, adresas, miestas, pašto kodas. Tais atvejais, kai užsakymo gavėjas – kitas asmuo, t.p. tvarkysime kito asmens, kuriam skirtas užsakymas, vardą, pavardę, telefono nr. ir adresą.
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas Sutarties vykdymas.
Duomenų tvarkymo terminas 5 metai nuo pirkimo operacijos atlikimo dienos.

Pateikdami užsakymą e. parduotuvėje be registracijos, Jūs sutinkate su Politika bei Taisyklėmis ir patvirtinate, kad duomenys yra tikslūs bei teisingi, o Jūs esate ne jaunesni nei 20 metų amžiaus. Jei asmens duomenys būtų neteisingi, Jūs privalote nedelsdami juos ištaisyti. Duomenų pateikimas yra būtinas ir nepateikę jų Jūs negalėsite naudotis Paslaugomis. Mes neprisiimame atsakomybės už netikslius, neišsamius ar klaidingai pateikus Jūsų duomenis.

Tais atvejais, kai užsakymo gavėju nurodysite ne save, o kitą asmenį, papildomai tvarkysime kito asmens, kuriam skirtas užsakymas, asmens duomenis –  vardą, pavardę, telefono nr. ir adresą. Pateikdamas kito asmens duomenis Jūs įsipareigojate įsitikinti, kad kitas asmuo neprieštarauja tokiam asmens duomenų tvarkymui.

1.4. Jūsų pirkimo duomenų tvarkymas

Kaip mes naudojame Jūsų pirkimo duomenis?

Duomenų tvarkymo tikslas: pirkimo duomenų tvarkymas paslaugų administravimo tikslu
Duomenų kategorijos Jūsų vardas, pavardė, gimimo metai, el. pašto adresas, telefono numeris, pristatymo ir gyvenamosios vietos adresai, pirkimo bei pristatymo data ir laikas, prekių pavadinimai, kiekiai, pirkinių kainos ir suteiktos nuolaidos tik ne alkoholinėms prekėms, mokėjimo už pirkinius metodas ir mokėjimų informacija. Tais atvejais, kai užsakymo gavėjas – kitas asmuo, t.p. tvarkysime kito asmens, kuriam skirtas užsakymas, vardą, pavardę, telefono nr. ir adresą.
Duomenų tvarkymo pagrindas Sutarties vykdymas.
Duomenų tvarkymo terminas Apskaitos ir mokesčių dokumentai teisės aktų reikalavimų vykdymo pagrindu saugomi laikantis teisės aktuose numatytų terminų. Kiti pirkimo duomenys saugomi 5 metus nuo pirkimo operacijos atlikimo dienos. Prekių priėmimo dokumentas, kuriame nurodomas prekes priimančio asmens amžius, saugomas 3 metus nuo prekės priėmimo dienos.

Tais atvejais, kai užsakymo gavėju nurodysite ne save, o kitą asmenį, papildomai tvarkysime kito asmens, kuriam skirtas užsakymas, asmens duomenis –  vardą, pavardę, telefono nr. ir adresą. Pateikdamas kito asmens duomenis Jūs įsipareigojate įsitikinti, kad kitas asmuo neprieštarauja tokiam asmens duomenų tvarkymui.

1.5. Duomenų profiliavimas teikiant asmeninius pasiūlymus

Jeigu pildydami anketą Jūs pasirinkote gauti asmeninius pasiūlymus bei pateikėte sutikimą profiliavimui šiuo tikslu, mes, siekdami kuo geriau Jus pažinti, šiuo tikslu tvarkysime ne tik Jūsų anketinius duomenis, bet papildomai analizuosime ir naudosime Jūsų pirkimo duomenų istoriją.

Asmeninių pasiūlymų teikimo tikslu tvarkomi asmens duomenys:
Duomenų kategorijos Jūsų vardas, miestas, el. pašto adresas ir telefono numeris, pirkimų duomenys (įskaitant pirkimo datą ir laiką, prekių pavadinimus, kiekius, bendrą pirkinių kainą, pirkinių dažnumą). Jums pateiktų asmeninių pasiūlymų istorija ir informacija apie pasinaudojimą jais.
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas Jūsų sutikimas, kad Jūsų duomenys būtų profiliuojami teikiant Jums asmeninius pasiūlymus.
Duomenų tvarkymo terminas Kol galioja Jūsų sutikimas dėl duomenų profiliavimo teikiant Jums asmeninius pasiūlymus, bet ne ilgiau nei 3 metai nuo sutikimo davimo. Jūsų suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo mums pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.

Jums sutikus, kad Jūsų duomenys gali būti profiliuojami teikiant Jums asmeninius pasiūlymus, mes įgyjame galimybę Jus pažinti, pritaikyti pasiūlymus pagal Jūsų poreikius ir teikti kitus specialiai Jums skirtus privalumus. Šiems tikslams mes galime naudoti automatizuotą duomenų analizę ir sprendimų priėmimą, įskaitant profiliavimą. Mes galime grupuoti ir analizuoti Jūsų anketinius ir (arba) pirkimo duomenis bei, atsižvelgdami į Jūsų apsipirkimo įpročius ir (arba) kitus požymius (pvz.: gyvenamąją vietovę, konkrečias pirkimo operacijas ar kt.), teikiame Jums aktualius, įdomius ir naudingus pasiūlymus bei kitą informaciją.

Pavyzdžiui, atsižvelgę į Jūsų pirkimo istoriją ir pirkimo įpročius, mes galime suteikti Jūsų mėgstamoms ne alkoholinėms prekėms nuolaidų, informuoti Jus apie asortimento naujienas ir kt.

Jei nenorite, kad Jūsų duomenys būtų profiliuojami Jums teikiant asmeninius pasiūlymus, Jūs galite nesuteikti mums tokio sutikimo arba bet kada jį atšaukti. Tokiu atveju Jūs toliau galėsite naudotis Paslaugomis, tačiau mes nebegalėsime teikti Jums naudingų asmeninių pasiūlymų ir informacijos.

Mūsų atliekami duomenų analizės ir profiliavimo veiksmai neturi Jums jokio teisinio ar panašaus reikšmingo poveikio.

1.6. Statistika, rinkos ir mūsų pirkėjų elgesio tyrimai

Statistikos, rinkos ir mūsų pirkėjų elgesio tyrimų tikslu tvarkomi duomenys siekiant, kad mūsų paslaugų ir aptarnavimo kokybė kuo labiau atitiktų mūsų pirkėjų poreikius.
Duomenų kategorijos Jūsų el. paštas, gyvenamoji vietovė, pirkimo duomenys (įskaitant pirkimo vietą, datą ir laiką, prekių pavadinimus, kiekius, kainą ir bendrą pirkinių kainą.
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas Teisėtas mūsų interesas analizuoti duomenis, gerinti paslaugų bei aptarnavimo kokybę, rengti verslui reikalingas ataskaitas, siekiant vertinti mūsų veiklą bei kurti vertę tiek Jums, kaip klientui, tiek Bendrovės verslui.
Duomenų tvarkymo terminas 5 metai.

Atlikdami statistinių duomenų, rinkos ir pirkėjų elgesio tyrimus bei formuodami mūsų verslui reikalingas ataskaitas, mes galime naudoti automatizuotą duomenų analizę. Analizės metu mes galime naudoti nepersonalizuotus duomenis ir netvarkome Jūsų vardo, kontaktinės ir kitokios Jus individualizuojančios informacijos. Duomenų analizė statistikos, rinkos ir mūsų pirkėjų elgesio tyrimų tikslu leidžia mums priimti svarbius verslo sprendimus, tokius kaip mūsų pirkėjų poreikius atitinkančio asortimento formavimas, paslaugų kokybės gerinimas, kainodara, plėtra ir pan.

Duomenų analizės veiksmai neturi Jums jokio teisinio ar panašaus reikšmingo poveikio.

1.7. Klientų užklausų, skundų, prašymų ir atsiliepimų aptarnavimas

Mes naudosime Jūsų asmens duomenis atsakydami į Jūsų užklausas, skundus, prašymus įskaitant užklausas, skundus, prašymus Konsultavimo realiu laiku sistemoje (LiveChat) ir administruodami Jūsų atsiliepimus (toliau – Užklausa).

Duomenų tvarkymo tikslas: Klientų užklausų, skundų, prašymų ir atsiliepimų aptarnavimas
Duomenų kategorijos Jūsų įvardinta identifikavimo ir kontaktinė informacija: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas, gimimo data. Jūsų Užklausos turinys: įvykis, dėl kurio kreipiatės, jo aplinkybės, data, vieta, pirkimo dokumentas, Jūsų prašymas, reikalavimas ar atsiliepimas, prekė, kita Užklausoje pateikiama informacija. Kiti su Užklausa pateikiami dokumentai ir (ar) duomenys: pvz., pirkimo kvito ar e. parduotuvės sąskaitos duomenys, nuotraukos. Telefoninio pokalbio įrašas, jeigu kreipiatės telefonu.
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas Mūsų teisinės pareigos nagrinėti ir atsakyti į vartotojų Užklausas vykdymas, taip pat mūsų teisėtas interesas vertinti savo klientų atsiliepimus, tikslu gerinti mūsų veiklos ir teikiamų paslaugų kokybę.
Duomenų tvarkymo terminas Iki 12 mėnesių.

Jūsų duomenis mes naudojame tik tam, kad galėtume tinkamai ir objektyviai išnagrinėti Jūsų Užklausą, suteikti Jums reikiamą informaciją, atsakyti į Jūsų klausimus, išspręsti Jūsų prašymus ar reikalavimus. Užklausos duomenis mes taip pat galime analizuoti siekdami gerinti mūsų veiklos ir Jums teikiamų paslaugų kokybę, atsižvelgus į Jūsų nuomonę bei pasiūlymus.

Pasibaigus šioje Politikoje nustatytam Jūsų duomenų tvarkymo ir saugojimo terminui, mes Jūsų duomenis sunaikinsime arba patikimai ir neatstatomai nuasmeninsime, kaip įmanoma greičiau, per protingai ir pagrįstai tokiam veiksmui atlikti reikalingą laikotarpį.

1.8. Jūsų asmens duomenis tvarkome taip pat žemiau nurodytais tikslais:

Asmens duomenų tvarkymo tikslas Tvarkomi asmens duomenys Teisinis pagrindas Duomenų saugojimo laikotarpis
Susisiekimo el. paštu prašant pateikti nuomonę apie mūsų prekes, paslaugas ir aptarnavimo kokybę tikslas. Vardas, miestas, elektroninio pašto adresas, informacija apie įsigytas prekes „Bottlery“, informacija apie pirkimo laiką ir parduotuvę (fizinę arba e. parduotuvę), kurioje įsigijote prekes naudodamasis „Bottlery“ e. parduotuvės paskyra ir klubo naryste. Sutikimas. Kol galioja sutikimas, bet ne ilgiau nei 3 (treji) metai nuo sutikimo davimo.
Vaizdo stebėjimas, siekiant apsaugoti turtą. Vaizdo įrašai, kai į vaizdo kamerų lauką patenka klientai. Teisėtų interesų pagrindas. Iki 2 mėnesių.
Žaidimų organizavimas. Vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys. Sutikimas ir teisinė prievolė įteikti prizą. Tol, kol bus paskelbtas laimėtojas ir įteiktas prizas.

Sutikimo terminui artėjant prie pabaigos pasiliekame teisę išsiųsti Jums priminimą apie sutikimo termino pabaigą ir galimybę jį pratęsti

 1. Iš kokių šaltinių mes renkame Jūsų asmens duomenis?

Beveik visus Jūsų asmens duomenis mes gauname tik iš Jūsų. Anketinius duomenis Jūs mums pateikiate tiesiogiai, pvz., pildydamas e. parduotuvės paskyros registracijos ir klubo nario anketą, o pirkimo duomenis – pildydamas pirkimo užsakymo anketą bei naudodamasis Paslaugomis.

Jūsų duomenis mes taip pat gauname tiesiogiai iš Jūsų, kai Jūs pateikiate Užklausą bet kuriuo iš Jūsų pasirinktų būdų: parašydami mums elektroninį laišką, pateikdami mums rašytinę užklausą, skambindami.

Tais atvejais, kai užsakymą pateikęs asmuo užsakymo gavėju nurodys kitą asmenį, tvarkysime kito asmens duomenis, būtinus tam, kad tinkamai pristatytume užsakymą. Užsakymą pateikęs asmuo tokiu atveju įsipareigoja įsitikinti, kad kitas asmuo neprieštarauja tokiam asmens duomenų tvarkymui.

 1. Kokiais atvejais ir kokiems tretiesiems asmenims mes atskleidžiame Jūsų duomenis?

Jūsų duomenis mes galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums vykdyti ir administruoti Paslaugų teikimą, teikia mums su klientų Užklausų administravimu susijusias paslaugas. Tokiais asmenimis gali būti duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, prieglobos ir debesijos paslaugų teikėjai, tiesioginės rinkodaros paslaugų teikėjai, rinkos tyrimų ar verslo analitikos paslaugų teikėjai, pavyzdžiui, reklamos ir renginių paslaugas teikiančioms įmonėms, naujienlaiškių siuntimo paslaugas teikiančioms įmonėms, IT ir kitus įrengimus administruojančioms įmonėms ir pan. Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui mes pateikiame tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti. Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir negali jų naudoti kitiems tikslams ar perduoti kitiems asmenims be mūsų sutikimo. Be to, jie privalo užtikrinti Jūsų duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus ir su mumis sudarytus rašytinius susitarimus.

Jeigu Užklausoje aprašomas įvykis gali būti pripažintas draudiminiu, mes perduosime Jūsų Užklausą ir duomenis draudimo bendrovei (-ėms), kurioje (-iose) esame apdraudę savo civilinę atsakomybę, turtą ar kuri (-ios) teikia mums kitokią su Jūsų Užklausoje įvardintu įvykiu susijusią draudimo apsaugą. Draudimo bendrovės veikia kaip savarankiški duomenų valdytojai ir Jūsų duomenis tvarko pagal draudimo bendrovės nustatytas sąlygas bei taisykles.

Duomenys taip pat gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka, siekiant užtikrinti mūsų teises, mūsų pirkėjų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.

Jeigu mes naudojame svetainės analizės paslaugą (pvz., Google Analytics), kuri taikoma nustatant, kaip Jūs naudojatės e. parduotuvėje pateikta informacija, Jūsų nuasmenintais duomenimis galime keistis su trečiaisiais asmenimis, kurie šia informacija remiasi vertindami, kaip yra naudojamasi interneto svetaine arba mobiliąja aplikacija, rengdami svetainės operatoriams skirtas ataskaitas apie interneto svetainės ar mobiliosios aplikacijos veiklą ir teikdami kitas su interneto svetainės, interneto ir mobiliosios aplikacijos naudojimu susijusias paslaugas. Plačiau apie tai žiūrėkite Slapukų politikoje.

Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti perduoti šiems tretiesiems asmenims:

 • kitoms UAB „MV GROUP“, kaip patronuojančios bendrovės dukterinėms bendrovėms, kai jos vykdo funkcijas, būtinas atitinkamo tikslo įvykdymui.
 1. Kokiose teritorijose ir jurisdikcijose mes tvarkome Jūsų asmens duomenis?

Mes Jūsų asmens duomenis tvarkome tik Europos Sąjungos teritorijoje. Mes neturime ketinimo perduoti ir neperduodame Jūsų asmens duomenų į trečiąsias valstybes.

 1. Kokias teises Jums suteikia duomenų apsaugos teisės aktai ir kaip galite jomis pasinaudoti?

4.1. Teisė susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis.

Jūs turite teisę gauti mūsų patvirtinimą, ar mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, taip pat teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir informacija apie duomenų tvarkymo tikslus, tvarkomų duomenų kategorijas, duomenų gavėjų kategorijas, duomenų tvarkymo laikotarpį, duomenų gavimo šaltinius, automatizuotą sprendimų priėmimą, įskaitant profiliavimą, bei jo reikšmę ir pasekmes Jums.

4.2. Teisė ištaisyti asmens duomenis.

Jeigu pasikeitė Jūsų registracijos anketoje mums pateikti duomenys arba Jūs manote, kad mūsų tvarkoma informacija apie Jus yra netiksli ar neteisinga, Jūs turite teisę reikalauti šią informaciją pakeisti prisijungę prie savo paskyros Nustatymai skiltyje ir, jeigu to nepavyksta padaryti, turite teisę ištaisyti duomenis pranešę mums el. paštu: ebottlery@mvgroup.eu

4.3. Teisė atšaukti sutikimą.

Tais atvejais, kai Jūsų duomenis mes tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu, Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą ir Jūsų sutikimu grindžiamas duomenų tvarkymas bus nutrauktas. Tam tikrais atvejais tai gali reikšti, kad nebegalėsime suteikti galimybės toliau naudotis mūsų Paslaugomis. Savo sutikimus Jūs galite koreguoti (juos atšaukti ar iš naujo suteikti) savo paskyroje Nustatymai skiltyje keisdami sutikimų nustatymus. Pavyzdžiui, Jūs galite bet kada atšaukti savo sutikimą gauti pasiūlymus ir naujienas, šių sutikimų atšaukimas neužkirs kelio Jums toliau naudotis Paslaugomis, tačiau tai reikš, kad mes negalėsime teikti tik Jums naudingos informacijos.

Siųsdami duomenų subjektui tiesioginės rinkodaros turinio informaciją el. laišku ar kita forma, suteikiame klientui patogią, nemokamą ir paprastą (lengvą) galimybę atsisakyti tolesnio tokių el. laiškų gavimo. Duomenų subjektui suteikiama teisė bet kada atšaukti savo duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu: informaciniame pranešime ar naujienlaiškyje tereikia paspausti informacinių pranešimų ir naujienlaiškių siuntimo paslaugos prenumeratos atšaukimo nuorodą, t. y., paspausti mygtuką „Unsubscribe“. Atšaukus informacinių pranešimų ir naujienlaiškių siuntimo paslaugą, atšaukiamas ir duomenų subjekto sutikimas (ateityje gauti naujienlaiškius) dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu.

4.4. Teisė pateikti skundą.

Jeigu Jūs manote, kad Jūsų duomenis mes tvarkome pažeisdami duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus, mes visuomet pirmiausia prašome kreiptis tiesiogiai į mus. Mes tikime, kad geranoriškomis pastangomis mums pavyks išsklaidyti visas Jūsų abejones, patenkinti prašymus ir ištaisyti mūsų padarytas klaidas, jeigu tokių bus.

Jeigu Jūsų netenkins mūsų siūlomas problemos išsprendimo būdas arba, Jūsų nuomone, mes nesiimsime pagal Jūsų prašymą būtinų veiksmų, Jūs turėsite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, kuria Lietuvos Respublikoje yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija.

4.5. Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu, kai tvarkymas pagrįstas teisėtais interesais.

Jūs turite teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, kai asmens duomenys yra tvarkomi remiantis mūsų teisėtais interesais. Vis dėlto, atsižvelgiant į Paslaugų teikimo tikslus ir abiejų šalių (tiek Jūsų, kaip duomenų subjekto, tiek mūsų, kaip duomenų valdytojo) teisėtų interesų pusiausvyrą, Jūsų prieštaravimas gali reikšti, kad, nutraukus mūsų teisėtu interesu grindžiamą Jūsų duomenų tvarkymą, mes negalėsime suteikti galimybės Jums toliau naudotis Paslaugomis.

Norėdami pasinaudoti šiame skirsnyje nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mūsų duomenų apsaugos pareigūnui.

4.6. Teisė ištrinti duomenis (teisė būti pamirštam).

Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir kt.), Jūs turite teisę prašyti, kad mes ištrintume Jūsų asmens duomenis. Norėdami pasinaudoti šia teise, prašome pateikti raštišką prašymą mūsų duomenų apsaugos pareigūnui.

Svarbu pažymėti, kad Jūsų anketiniai duomenys be Jūsų atskiro prašymo bus ištrinti, o kiti duomenys – ištrinti arba patikimai nuasmeninti.

4.7. Teisė apriboti duomenų tvarkymą.

Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, Jūs užginčijate duomenų tikslumą, Jūs pateikėte prieštaravimą dėl duomenų tvarkymo mūsų teisėto intereso pagrindu ir kt.), Jūs taip pat turite teisę apriboti Jūsų duomenų tvarkymą. Vis dėlto, turime pažymėti, kad dėl duomenų tvarkymo apribojimo ir tokio apribojimo laikotarpiu mes galime neturėti galimybės užtikrinti Jums Paslaugų teikimo.

Norėdami pasinaudoti šiame skirsnyje nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mūsų duomenų apsaugos pareigūnui.

4.8 Teisė į duomenų perkeliamumą.

Jūs turite teisę gauti arba perduoti savo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui (teisė į duomenų perkeliamumą). Ši teisė apima tik tuos duomenis, kurie mums buvo pateikti remiantis Jūsų sutikimu arba pagal sutartį, ir jei duomenys yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis. Norėdami pasinaudoti šia teise, pateikite prašymą raštu mums arba mūsų duomenų apsaugos pareigūnui.

Norėdami pasinaudoti teise į duomenų perkeliamumą, prašom pateikti raštišką prašymą mūsų duomenų apsaugos pareigūnui.

4.9 Prašymų nagrinėjimo tvarka.

Siekdami apsaugoti visų savo mūsų pirkėjų duomenis nuo neteisėto atskleidimo, mes, gavę Jūsų prašymą pateikti duomenis ar įgyvendinti kitas Jūsų teises, privalėsime nustatyti Jūsų tapatybę. Šiuo tikslu mes galime prašyti Jus nurodyti Jūsų registracijos anketoje/pirkimo užsakymo anketoje pateiktus aktualius anketinius duomenis (pvz.: vardą, pavardę, el. pašto adresą ar tel. numerį) ir lyginsime, ar Jūsų nurodyti duomenys sutampa su atitinkamais anketiniais duomenimis.

Gavę Jūsų prašymą dėl bet kurios Jūsų teisės įgyvendinimo ir sėkmingai atlikę aukščiau nurodytą patikrinimo procedūrą, mes įsipareigojame nepagrįstai nedelsdami, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo ir patikrinimo procedūros užbaigimo, pateikti Jums informaciją apie veiksmus, kurių ėmėmės pagal Jūsų pateiktą prašymą. Atsižvelgdami į prašymų sudėtingumą ir skaičių, mes turime teisę vieno mėnesio laikotarpį pratęsti dar dviem mėnesiams, apie tai Jus informavę iki pirmo mėnesio pabaigos ir nurodę tokio pratęsimo priežastis.

Jeigu Jūsų prašymas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis, atsakymą mes Jums taip pat pateiksime elektroninėmis priemonėmis, išskyrus atvejus, kai tai bus neįmanoma (pvz.: dėl itin didelės informacijos apimties) arba tuomet, jei Jūs prašysite Jums atsakyti kitu būdu.

Mes atsisakysime tenkinti Jūsų prašymą motyvuotu atsakymu, kai bus nustatytos teisės aktuose nurodytos aplinkybės, apie tai raštu informavę Jus.

 1. Kokiais būdais ir kokiais kontaktais galite su mumis susisiekti?

Jeigu pasikeitė Jūsų registracijos anketoje mums pateikti duomenys arba Jūs manote, kad mūsų tvarkoma informacija apie Jus yra netiksli ar neteisinga, Jūs turite teisę reikalauti šią informaciją pakeisti, patikslinti ar ištaisyti elektroniniu paštu ebottlery@mvgroup.eu

Visas kitais duomenų tvarkymo klausimais, susijusiais su duomenų subjekto teisių įgyvendinimu, prašome kreiptis el. pašto adresu dataprotection.distributionLT@mvgroup.eu pateikdami tinkamai užpildytą Duomenų subjekto paklausimo formą, kurią galite pildyti šioje nuorodoje: Forma. Duomenų subjekto paklausimo formą taip pat galite atsisiųsti, užpildyti ir pristatyti atvykę į bendrovę šiuo adresu: Aukštaičių g. 7, Vilnius, nuo 8 iki 17 val. pirmadieniais–ketvirtadieniais ir nuo 8 iki 15.45 val. penktadieniais.

 1. Ilgesnis duomenų saugojimas.

Pasibaigus šioje Politikoje nustatytam Jūsų duomenų tvarkymo ir saugojimo terminui, mes Jūsų duomenis sunaikiname, o Politikoje nurodytais atvejais – patikimai ir neatstatomai nuasmeniname kaip įmanoma greičiau, per protingai ir pagrįstai tokiam veiksmui atlikti reikalingą laikotarpį.

Ilgesnis, negu specialiai nurodyta šioje Politikoje, Jūsų asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas tik, kai:

– būtina, kad mes galėtume apsiginti nuo reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių ir įgyvendinti savo teises;

– esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;

– Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;

– rezervinių kopijų ir kitais panašiais tikslais;

– esant kitiems teisės aktuose numatytiems pagrindams.

 1. Slapukai

Mes naudojame slapukus (tai nedidelis informacijos failas, atsiųstas į Jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį (pavyzdžiui, mobilųjį telefoną) Jums besilankant mūsų svetainėje, ir išsaugomas Jūsų naršyklėje. Slapukas yra atsiunčiamas į Jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį tam, kad išsaugotų duomenis, o mes galėtume Jus, kaip Paslaugų naudotoją, atpažinti apsilankius mūsų svetainėje. Slapukų pagalba mes taip pat galime susieti Jūsų pirkimo istoriją, kitus duomenis, surinktus Jums naudojantis Paslaugomis, su Jūsų naršymu internete. Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau, teikti Jums patrauklius pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie mūsų svetainės naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek Jūsų aptarnavimą.

Mūsų svetainėje taip pat naudojami trečiosios šalies slapukai. Šie slapukai naudojami kurti kiekvieno lankytojo naršymo istoriją tam, kad galėtume parodyti būtent Jums skirtą reklamą ir užtikrinti geriausią patirtį naršant mūsų interneto svetainėje. Jei Jūsų naršyklė leidžia įrašyti trečiųjų šalių slapukus, mūsų pasirinktas partneris turi galimybę įrašyti savo slapukus į Jūsų naršyklę.

Plačiau apie slapukus, jų naudojimą ir atsisakymą – žr. Slapukų politikoje.

Mes taip pat naudojamės „Facebook“, „Google“, kitų internetinių reklamų teikėjų paslaugomis. Apie šių paslaugų teikėjų privatumo politiką, renkamus duomenis ir taikomas asmens duomenų apsaugos priemones galite perskaityti minėtų paslaugų teikėjų privatumo politikose. Daugiau informacijos apie tai, kaip veikia, taip pat informaciją apie tai, kaip galite nesutikti su tokių reklamų rodymu ar tokių duomenų naudojimu, rasite minėtų paslaugų teikėjų pateikiamoje informacijoje –

https://www.facebook.com/policies/ads#https://policies.google.com/technologies/ads

 1. Politikos galiojimas ir pakeitimai.

Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad tiek Politika gali būti keičiama, pildoma, atnaujinama. Bendrovė turi teisę bet kada iš dalies arba visiškai pakeisti Politiką. Ši Politika galioja nuo 2020-08-20. Jei pakeisime šią Politiką, paskelbsime jos atnaujintą versiją šiame puslapyje.

„BOTTLERY“ KLUBO NARIŲ, KURIE DAR NETURI PASKYROS E. PARDUOTUVĖJE IR YRA PILDĘ TIK KLUBO NARIO ANKETĄ, PRIVATUMO NUOSTATOS:

 1. Bendrosios nuostatos
  1. Šios taisyklės ir privatumo nuostatos (toliau – Taisyklės) nustato bendrąsias narystės „Bottlery“ klube sąlygas ir privatumo nuostatas. Taisyklių nuostatos, susijusios su asmens duomenų apsauga taikomos tiek asmenims, davusiems sutikimą jų asmens duomenis tvarkyti narystės „Bottlery“ klube registracijos, administravimo ir kitais tikslais, tiek asmenims, davusiems sutikimą gauti informaciją apie nurodytus pasiūlymus ir prašymus pateikti nuomonę apie prekes, paslaugas ir aptarnavimo kokybę. Santykiai, kurių nereglamentuoja šios Taisyklės arba reglamentuoja juos tik iš dalies, reguliuojami atskirai viešais pranešimais klientams ir Lietuvos Respublikos teisės aktais.
  2. Asmuo, užpildęs ir pateikęs anketą, patvirtina esantis tinkamai susipažinęs su Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis. Uždaroji akcinė bendrovė „MV GROUP Distribution LT“ (toliau – Bendrovė) neatsako už „Bottlery“ klubo narį, jeigu jis iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
  3. Bendrovė turi teisę bet kada iš dalies arba visiškai pakeisti Taisykles ar nutraukti „Bottlery“ klubo programą apie tai iš anksto asmeniškai nepranešusi „Bottlery“ klubo nariams. Apie tokius pokyčius „Bottlery“ klubo nariai informuojami interneto svetainėje adresu www.bottlery.eu ir/arba „Bottlery“ parduotuvėse.
  4. „Bottlery“ klubo nariui „Bottlery“ parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios naudojimosi „Bottlery“ klubo narystės naudomis metu.
 2. Narystės nauda
  1. Narystė „Bottlery“ klube naudinga, nes:
   1. identifikavę Jus galėsime Jums pateikti informaciją apie išskirtinius ir individualius pasiūlymus apie užkandžius, nealkoholinius gėrimus bei stalo aksesuarų naujienas, vykstančius renginius, parodas;
   2. yra patogi – Jums nereikės su savimi nešiotis jokios kortelės.
 3. Narystės galiojimas
  1. Bendrovė turi teisę bet kada nutraukti „Bottlery“ klubo programą apie tai iš anksto asmeniškai nepranešusi „Bottlery“ klubo nariams. Apie tokius pokyčius „Bottlery“ klubo nariai informuojami interneto svetainėje adresu www.bottlery.eu ir/arba „Bottlery“ parduotuvėse.
  2. Asmuo, nesutikęs su asmens duomenų tvarkymu registracijos ir narystės „Bottlery“ klube administravimo tikslais, negalės pasinaudoti narystės „Bottlery“ klube privalumais.
  3. Jeigu norite pasinaudoti visais „Bottlery“ klubo teikiamais privalumais, privalote pateikti visus anketoje nurodytus asmens duomenis.
 4. Asmens duomenų tvarkymas
  1. Jūsų asmens duomenų valdytojas – uždaroji akcinė bendrovė „MV GROUP Distribution LT“, buveinės adresas Aukštaičių g. 7, Vilnius, juridinio asmens kodas 121702328, Jūsų asmens duomenis tvarkys toliau nurodytais tikslais:
Asmens duomenų tvarkymo tikslas Tvarkomi asmens duomenys Teisinis pagrindas Duomenų saugojimo laikotarpis
Registracijos ir narystės „Bottlery“ klube administravimo tikslais. Vardas, pavardė, amžius, mobiliojo telefono Nr., elektroninio pašto adresas, miestas. Sutikimas. Kol galioja sutikimas, bet ne daugiau nei 3 (treji) metai nuo paskutinio Jūsų apsipirkimo.
Siekiant pateikti informaciją apie išskirtinius ir individualius pasiūlymus apie užkandžius, nealkoholinius gėrimus bei stalo aksesuarų naujienas, vykstančius renginius, parodas. Vardas, pavardė, miestas, elektroninio pašto adresas, informacija apie įsigytas prekes naudojantis naryste „Bottlery“ klube, informacija apie pirkimo laiką ir parduotuvę, kurioje įsigijote prekių naudodamasis naryste „Bottlery“ klube. Sutikimas. Kol galioja sutikimas, bet ne ilgiau nei 3 (treji) metai nuo paskutinio Jūsų apsipirkimo.
Susisiekimo, prašant pateikti nuomonę apie mūsų prekes, paslaugas ir aptarnavimo kokybę, tikslas. Vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, informacija apie įsigytas prekes naudojantis naryste „Bottlery“ klube, informacija apie pirkimo laiką ir parduotuvę, kurioje įsigijote prekių naudodamasis naryste „Bottlery“ klube. Sutikimas. Kol galioja sutikimas, bet ne ilgiau nei 3 (treji) metai nuo paskutinio apsipirkimo.
Užklausų, prašymų ir skundų nagrinėjimas. Vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, užklausos, prašymo ar skundo turinys (įvykis, jo aplinkybės, kliento prašymas, reikalavimas ar atsiliepimas, prekė, kita informacija).
Kiti su užklausa, prašymu ar skundu pateikiami dokumentai, duomenys (pirkimo kvito duomenys, kita informacija).
Sutarties vykdymo, teisės aktų reikalavimų vykdymo pagrindas. 12 (dvylika) kalendorinių mėnesių nuo užklausos, prašymo ar skundo pateikimo dienos.
Vaizdo stebėjimas, siekiant apsaugoti turtą. Vaizdo įrašai, kai į vaizdo kamerų lauką patenka klientai. Teisėtų interesų pagrindas. Iki 2 mėnesių.
Statistika, rinkos ir pirkėjų elgesio tyrimai. Gyvenamoji vietovė, pirkimo duomenys (įskaitant parduotuvę, pirkimo datą ir laiką, prekių pavadinimus, kiekius, bendrą pirkinių kainą, suteiktų nuolaidų sumą. Teisėtas mūsų interesas analizuoti duomenis ir rengti verslui reikalingas ataskaitas, siekiant vertinti mūsų veiklą bei kurti vertę tiek Jums, kaip klientui, tiek „Bottlery“ parduotuves valdančios bendrovės verslui. 5 metai.
Žaidimų organizavimas. Vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys. Jūsų sutikimas ir mūsų teisinė prievolė įteikti prizą. Tol, kol bus paskelbtas laimėtojas ir įteiktas prizas.
 1. Atlikdami statistinių duomenų, rinkos ir pirkėjų elgesio tyrimus bei formuodami mūsų verslui reikalingas ataskaitas, mes naudojame automatizuotą duomenų analizę. Analizės metu mes naudojame nepersonalizuotus duomenis ir netvarkome Jūsų kontaktinės ir kitokios Jus individualizuojančios (pvz.: vardo ir pan.) informacijos. Duomenų analizė statistikos, rinkos ir mūsų pirkėjų elgesio tyrimų tikslu leidžia mums priimti svarbius verslo sprendimus, tokius kaip mūsų pirkėjų poreikius atitinkančio asortimento formavimas, kainodara, prekių išdėstymas, parduotuvių plėtra, atsižvelgiant į mūsų pirkėjų gyvenamąją vietovę ir pan. Duomenų analizės veiksmai neturi Jums jokio teisinio ar panašaus reikšmingo poveikio.
 2. Teikdami Jums „Bottlery“ klubo narystės privalumus, asmeninius pasiūlymus ir (ar) siekdami kitų programos tikslų, mes galime naudoti automatizuotą asmens duomenų analizę, įskaitant Jūsų profiliavimą. Mes galime grupuoti ir analizuoti Jūsų duomenis pagal Jūsų pirktas prekes, lankomas parduotuves, miestą ir (arba) atsižvelgdami į kitus Jums būdingus požymius. Mūsų atliekami duomenų analizės ir profiliavimo veiksmai neturi Jums jokio teisinio ar panašaus reikšmingo poveikio. Jei nenorite, kad Jūsų duomenys būtų profiliuojami Jums teikiant individualius pasiūlymus, Jūs galite nesuteikti mums tokio sutikimo arba bet kada jį atšaukti. Tokiu atveju Jūs toliau būsite „Bottlery“ klubo nariu, tačiau mes nebegalėsime teikti Jums individualių pasiūlymų.
 3. Suėjus atitinkamam duomenų saugojimo laikotarpio terminui ir negavus atnaujinto sutikimo (kai asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu), pateikti asmens duomenys yra sunaikinami arba nuasmeninami. Suėjus atitinkamam duomenų saugojimo laikotarpio terminui, gausite atitinkamą pranešimą prieš 1 (vieną) mėnesį iki „Bottlery“ klubo narystės sustabdymo dėl būtinybės atnaujinti sutikimą, jeigu ketinate ir toliau naudotis „Bottlery“ klubo narystės teikiamais privalumais.
 4. Asmens duomenų tvarkymas vykdant vaizdo stebėjimą reglamentuojamas šioje vaizdo stebėjimo „Bottlery“ parduotuvėse privatumo politikoje.
 5. Visą informaciją, kurią mums pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas. Interneto svetainėje pateikiamos nuorodos į mūsų paskyras socialiniuose tinkluose. Šiuo metu turime šias paskyras: (a) tinkle „Facebook“, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://www.facebook.com/privacy/explanation; (b) tinkle „LinkedIn“, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.
 6. Jūsų asmens duomenis tvarkome siekdami administruoti mūsų arba mūsų tiekėjų organizuojamus ir vykdomus žaidimus, akcijas ir (arba) konkursus, jeigu Jūs pareiškėte norą juose dalyvauti. Jūsų asmens duomenis tvarkome tam, kad galėtume nustatyti bei paskelbti laimėtoją ir įteikti prizus. Jei norite dalyvauti žaidime ir (arba) konkurse, Jūs turite mums pateikti savo asmens duomenis. Jei nepateiksite duomenų, dalyvauti žaidime ir (arba) konkurse negalėsite. Tuo atveju, jei laimėsite, mes negalėsime Jums įteikti prizo. Įteikiant prizą, bus patikrinama Jūsų tapatybė. Jei žaidimus ir (arba) konkursus organizuoja mūsų tiekėjas (-ai), Jūsų asmens duomenis mes galime perduoti tiekėjui (-ams) ir (arba) tuo atveju, jei taptumėte laimėtoju, Jūsų asmens duomenis galime paskelbti mūsų platformose (interneto svetainėje, socialiniuose tinkluose).
 7. Patvirtiname, kad Jūsų pateiktus asmens duomenis tvarkysime laikydamiesi galiojančių Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų. Jūs turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, papildyti ar sunaikinti pateiktus asmens duomenis, taip pat sustabdyti jų tvarkymo veiksmus (atšaukti savo sutikimą). Taip pat turite teisę reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą, teisę į duomenų perkėlimą, pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (kontaktiniai duomenys pateikti interneto svetainėje www.ada.lt) ir nesutikti su pateiktų asmens duomenų tvarkymu. Jei norite gauti išsamią informaciją apie šių teisių įgyvendinimo tvarką, pateikite užklausą el. pašto adresu dataprotection.distributionLT@mvgroup.eu.
 8. Mes gerbiame Jūsų privatumą, todėl Jūsų asmens duomenis tvarkysime tik aukščiau nurodytais tikslais. Jūsų asmens duomenys gali būti teikiami tretiesiems asmenims, jei tokia pareiga numatyta Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Tais atvejais, kai tai būtina tam, kad įgyvendintume atitinkamus tikslus, Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti šiems tretiesiems asmenims:
 • kitoms UAB „MV GROUP“, kaip patronuojančios bendrovės, dukterinėms bendrovėms, kai jos vykdo funkcijas, būtinas atitinkamo tikslo įvykdymui;
 • tretiesiems asmenims, kurie padeda mums vykdyti ir administruoti „Bottlery“ klubo programą (pavyzdžiui, reklamos ir renginių, žaidimų organizavimo paslaugas teikiančioms įmonėms; naujienlaiškių siuntimo paslaugas teikiančioms įmonėms; programinės įrangos priežiūros, palaikymo paslaugas teikiančioms įmonėms). Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui mes pateikiame tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti. Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir negali jų naudoti kitiems tikslams ar perduoti kitiems asmenims be mūsų sutikimo. Be to, jie privalo užtikrinti Jūsų duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus ir su mumis sudarytus rašytinius susitarimus;
 • kitiems tretiesiems asmenims, kai tai būtina atitinkamam tikslui įgyvendinti, pavyzdžiui, kompetentingoms valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms (policijai arba priežiūros institucijoms, kt.), tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka, siekiant užtikrinti mūsų teises, mūsų pirkėjų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.
 • Mes Jūsų asmens duomenis tvarkome Europos Sąjungos teritorijoje. Mes šiuo metu neturime ketinimo perduoti ir neperduodame Jūsų asmens duomenų į trečiąsias valstybes.
 • Baigiamosios nuostatos
  • „Bottlery“ klubo narys įsipareigoja nedelsiant Bendrovę informuoti el. pašto adresu bottlery@mvgroup.eu apie bet kokius anketoje pateiktų asmens duomenų netikslumus.
  • Klausimais, susijusiais su duomenų subjekto teisių įgyvendinimu, prašome kreiptis el. pašto adresu distributionLT@mvgroup.eu, pateikdami tinkamai užpildytą Duomenų subjekto paklausimo formą, kurią galite pildyti šioje nuorodoje: Forma. Duomenų subjekto paklausimo formą taip pat galite atsisiųsti, užpildyti ir pristatyti atvykę į bendrovę šiuo adresu: Aukštaičių g. 7, Vilnius, nuo 8 iki 17 val. pirmadieniais–ketvirtadieniais ir nuo 8 iki 15.45 val. penktadieniais.